47 Lennart & Anne Marie Lundström (Svenska)
Uppstånda vill ur världens sköte,
vardandets lust vederkvickande sinnenas sken.
Den må finna mitt tänkandes kraft
rustad genom de gudakrafter,
som kraftigt i det inre för mig leva.