47 Arne Krohn Nielsen & Eivind Thomassen (Norsk)
Det vil stå frem av verdens skjød
tilblivelseslyst, forfriskende for sansebilde.
La den så finne tenkekraften i meg
vel rustet med de guddomskrefter
som mektig lever i det indre.