47 Doorlie Gerdes (Nederlands)
Verrijzen wil uit de wereldschoot,
het zintuigrijk verkwikkend, wordingsvreugd.
Zij vinde nu mijn denkvermogen
gesterkt door goddelijke krachten
die krachtig in mijn innerlijk leven.