45 Hans Möller (Svenska)
Nu tankemakt befäster sig
I sammanhang med andefödseln
Och lyser upp till klarhet helt
Sinnenas dunkla lockelse.
Vill själens fullhet
Förena sig med världstillblivelsen,
Då måste sinnesuppenbarelse
Mottaga tankens ljus.