45 Lennart & Anne Marie Lundström (Svenska)
Nu tankemakten sig befäster
med andens födelse förbunden,
den lyser sinnenas dova retning
så upp till klarhet full.
När själens rika liv
sig ena vill med världs-tillblivelsen,
må sinnes-uppenbarelse
mottaga tänkandets ljus.