45 Anna Lisa Lundkvist & Margaret Langen-Riedel (Svenska)
Nu stadgas mina tankars makt
i samband med att anden fötts.
De lyfta upp till klarhet
vad mina sinnen dunkelt varsna.
Vill själens fullhet
förenas med naturens nya liv,
så måste sinnesvarseblivning
mottaga tankens ljus.