45 Arne Krohn Nielsen & Eivind Thomassen (Norsk)
Med åndsfødsel forenet
befester tankemakten seg,
den hever dumpe sanselokkelser
fullstendig opp til klarhet.
Når sjelen i sin fylde vil
forenes med den vord'ne verden
må sanseåpenbaring motta tankens lys.