45 Doorlie Gerdes (Nederlands)
Steeds sterker wordt de macht van 't denken,
verbonden met de geestgeboorte.
Door haar wordt de omfloerste zintuigindruk
tot volle klaarheid opgehelderd.
Wanneer de zielerijkdom
zich wil verenigen met wereld-wording
moet zintuigopenbaring
van het denken 't licht ontvangen.