45 Ove Frankel (Dansk)
Tankekraft grundlægges
I forbund med åndsfødslen.
Den lyser de dumpe sanseindtryk
op til fuld klarhed.
Når sjælefylde vil forene sig
Med verdenstilblivelse skal Sanseåbenbaring modtage
Tænkningens lys.