40 Hans Möller (Svenska)
Och när jag är i andedjupen
I själens grunder fyller sig
Ur hjärtats kärleksvärldar
Mitt egenvaras tomma sken
Med eldkraften hos världsordet.