40 Lennart & Anne Marie Lundström (Svenska)
Och är jag där i andens djup,
uppfyller i min själsgrund
uti hjärtats kärleksvärldar
egenheternas tomma vanvara
sig med världsordets eldkraft.