40 Anna Lisa Lundkvist & Margaret Langen-Riedel (Svenska)
Och när jag är i andedjupen,
så fyller sig i själens grunder
ur hjärtats kärleksvärldar
min egenkänslas tomma bländverk
med gudomsordets eldkraft.