40 Ove Frankel (Dansk)
Og er jeg til stede i åndsdybderne
Fylder sig min sjæls fundamentale
Illusionen om selvværd
Med verdensordets ild
Fra hjertets kærlige verden.