45 Lundström (Svenska)
Nu tankemakten sig befäster
med andens födelse förbunden,
den lyser sinnenas dova retning
så upp till klarhet full.
När själens rika liv
sig ena vill med världs-tillblivelsen,
må sinnes-uppenbarelse
mottaga tänkandets ljus.