40 Krohn Nielsen og Thomassen (Norsk)
Og er jeg så i åndsdypene
da blir i sjelens grunn
- egenheters tomme blendverk fylt
av verdensordets ildnende kraft
fra hjertets endeløse kjærlighet.